Bezrobocie w Unii Europejskiej Lipiec 2016

Bezrobocie w Unii Europejskiej lipiec 2016

Według Eurostatu średnie bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w miesiącu Lipcu 2016 roku kształtowało się na poziomie 8,6%. Pozostała ona niezmienna w porównaniu z Czerwcem 2016 roku. Jednakże w stosunku do Lipca 2015 roku spadła ona o 0,8 punkta procentowego. Bezrobocie w Lipcu 2016 roku jest najniższe od marca 2009. Również bezrobocie w krajach strefu Euro wykazuje tendencję spadkową i wyniosło ono 10,1%.

Według danych za Lipiec 2016 roku Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce spośród 28 krajów UE o najniższym bezrobociu.

Porównując stopę bezrobocia z 2015 rokiem, to zmniejszyła się ona aż w 24 krajach, a wzrosła jedynie w 4 w Austrii, Belgii, Estonii i Danii z tymże w przypadku tego ostatniego kraju poziom bezrobocia utrzymał się na tym samym poziomie.

Kraje Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia:

 Malta  3,9%

Czechy  4,2%

Niemcy 4,2%

Na drugim końcu listy znalazły sie natomiast:

Grecja  23,5% – dane za maj 2016

Hiszpania  19,6%

Chorwacja  13,2%

Największa poprawa w stosunku do lipca 2015 miała miejsce na Cyprze  spadek z 15% do 11,6%, w Chorwacji  z 16,5% do 13,2% oraz w Hiszpanii  z 21,9% do 19,6%.

W przypadku Polski stopa bezrobocia spadła z 7,4% w lipcu 2015 do 6,1% w lipcu bieżącego roku, co dało naszemu krajowi 8 pozycję wśród wszystkich 28 krajów Unii.