);

Dodawanie Oferty Pracy

Poniżej przedstawiamy proces dodawania Oferty Pracy

  1. Stanowisko – Obowiązkowe

  2. Lokalizacja oferty – Obowiązkowa pole

  3. Rodzaj Pracy – Obowiązkowo

  4. Kategoria Pracy – Proszę przypisać odpowiednią

Opis Stanowiska oraz Adres Email lub link zewnętrzny do aplikacji są obowiązkowe.

Pozostałe pola są opcjonalne.

Nazwa Firmy jest obowiązkowa

  1. Tagi – Opcjonalnie można opisać swoją Firmę

  2. Wideo – Link do Prezentacji wideo Firmy opcjonalnie

  3. Twitter – Opcjonalnie

  4. Logo – Opcjonalnie

 

Po wypełnieniu wszystkich pól i naciśnieciu PODGLĄD ukaże się nasza Oferta Pracy

W celu przejścia do następnego kroku proszę nacisnąć WYBIERZ PAKIET.

Proszę wybrać pakiet, aby zamieścić ogłoszenie.

UWAGA!  Nawet w przypadku Pierwszego wystawiania Ogłoszenia Darmowego muszą zostac wpisane dane firmy.