Informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w czerwcu 2015 roku

Bezrobocie Czerwiec 2015

 

 

 

 

 

 

 

Docierają kolejne pozytywne informacje z rynku pracy. Po raz kolejny spadła stopa bezrobocia w Polsce. Jak podaje GUS w swoim raporcie za Czerwiec 2015 wyniosła ona na koniec miesiąca 10.3% cywilnej ludności czynnej zawodowo. W końcu czerwca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1622,3 tys. osób (w tym 841,9  tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem jak i analogicznym okresem ub. roku. W maju 2015 roku wynosiła ona 10.8%, a w czerwcu 2014 roku 12%.

W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 93,8 tys. osób (przed miesiącem 85,2 tys.; przed rokiem 72,7 tys.).

 

Podstawowe miesięczne wyniki – Stan w końcu miesiąca

 

 Czerwiec      Maj Wyszczególnienie    Czerwiec
 2014 r. 2015 r.       2015 r.
1912,5 1702,1 Bezrobotni zarejestrowani w tys. 1622,3
12,0 10,8
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]
10,3
159,7 161,4 Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys. 163,7
233,9 241,5 Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys. 243,5
72,7 85,2 Oferty pracy w tys. 93,8

 

[1]Procentowy  udział  liczby  bezrobotnych  w  liczbie  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej  i  bezpieczeństwa   publicznego.

Źródło: GUS – Informacja o bezrobociu rejestrowanym w czerwcu 2015