Nowa Kopalnia Węgla w Orzeszu – 700 miejsc pracy

Kopalnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Silesian Coal spółka celowa powołana przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie złożyła w Ministerstwie Środowiska dokumentacjé geologiczną złoża „ Żory-Suszec 1 ‘’. Eksploatacja złoża mogłaby się rozpocząć w terminie trzech lat od uzyskania koncesji. Spółka HMS Bergbau AG, która ma 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka realizuje inwestycje m.in. w Indonezji, Singapurze, Tanzanii i RPA. Na czele spółki Silesian Coal stoi Jerzy Markowski były wiceminister gospodarki oraz budowniczy i dyrektor Kopalni „ Budryk ” w Ormontowicach

Nowa kopalnia węgla zostanie zlokalizowana w Orzeszu, jednakże wydobycie będzie prowadzone jedynie pod obszarami niezamieszkałymi. Na wniosek władz samorządowych Orzesza  z zakresu eksploatacji została wyłączona część złoża, która znajduje się pod terenami zabudowanymi.

Nowa Kopalnia Węgla w Orzeszu powinna stworzyć  minimum 700 nowych miejsc pracy. Jednocześnie dodatkowo spodziewane jest powstanie kilku tysięcy nowych etatów w firmach kooperujących z kopalnią.

 

Źródło: PAP

[seopilot_build_links count=false orientation=”h”]