Ankieter terenowy Rzeszów (44 oglądane)

Rzeszów
10 października 2016

Agencja Badawczo-Marketingowa FAST SOLUTIONS  z siedzibą w Rzeszowie, już od 2011 roku świadczy usługi w zakresie koordynacji oraz kompleksowej realizacji rynkowych i społecznych badań terenowych.
Od 2014 roku obsługujemy realizację badań społecznych i marketingowych na terenie całego kraju dla szerokiego grona podmiotów, w tym firm konsultingowych, public relations, badawczych, reklamowych oraz instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, urzędów administracji państwowej i samorządowej. Posiadamy siatkę ankieterów i tajemniczych klientów na terenie wszystkich województw.

Poszukujemy osób zainteresowanych długofalową współpracą w charakterze Ankietera.

Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich z respondentami przy zastosowaniu technik PAPI, CAPI oraz  IDI
 • Informowanie koordynatora o postępach realizacji badania i ewentualnych trudnościach
 • Udział w szkoleniach ankieterskich
 • Przestrzeganie zasad poufności realizowanych projektów i ochrony danych osobowych respondentów

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji wywiadów na potrzeby badań społecznych lub marketingowych
 • Mile widziana własna działalność gospodarcza
 • Wytrwałość i rzetelność w realizowaniu postawionych zadań
 • Komunikatywność i łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
 • Uczciwość i terminowość wykonywanych zadań
 • Mile widziane osoby mobilne

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie (współpraca na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej,
  w określonych przypadkach umowy o dzieło)
 • Udział w realizacji ciekawych projektów związanych z badaniami rynku i badaniami społecznymi
 • Zwroty kosztów dojazdu i ewentualnych kosztów dodatkowych

Zasady współpracy:

 • Osoby pozytywnie zweryfikowane w procesie rekrutacji umieszczane są w naszej bazie ankieterów.  
 • Z ankieterami kontaktujemy się dopiero w momencie otwarcia przygotowań do realizacji konkretnego projektu.
 • Praca ma charakter dorywczy – ankieter pracuje przy określonym projekcie

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku ankietera prosimy o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się pod linkiem

https://docs.google.com/a/fastsolutions.pl/forms/d/18lzt1OMf258PV8H-a82JOzLEsrGutVj59joXJ9LmiWs/viewform

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Praca zmianowa: Nie

Osoba do kontaktu: Joanna Kowal

OFERTA WYGASŁA