);
Ochrona osób i mienia

Pracownik ochrony – Biskupice Ołoboczne Umowa o Pracę