);
Ochrona osób i mienia

Pracownik ochrony – Kargowa Umowa o Pracę