);
Ochrona osób i mienia

Pracownik ochrony – Międzyrzecz Umowa o Pracę