);
Ochrona osób i mienia

Pracownik ochrony – Poznań, różne lokalizacje Umowa o Pracę