);
Ochrona osób i mienia

Pracownik ochrony – Jasin Umowa o Pracę