);
Ochrona osób i mienia

Pracownik ochrony – Krajkowo Umowa o Pracę