Ochrona osób i mienia

pracownik ochrony – dozoru Umowa o Pracę NOWE