);
Ochrona osób i mienia

pracownik ochrony – dozoru TRZEMESZNO Umowa o Pracę