);
Ochrona osób i mienia

pracownik ochrony – dozoru Wysogotowo Umowa o Pracę