);
Produkcja

Praca na produkcji- bez znajomości języka Umowa Zlecenia