Kierowca CE – transport mebli – podwójna obsada – 2400 €