);
Praca fizyczna

pracownicy fizyczni/umysłowi Umowa o Pracę