);
IT – Rozwój oprogramowania

.NET Developer Umowa o Pracę