Opiekun/ Opiekunka osoby starszej w Kolonii – zlecenie od 16.10.