Prognoza Zatrudnienia i Wynagrodzeń na III kwartał 2015

Narodowy Bank Polski

 

Narodowy Bank Polski przedstawił raport na temat stanu koniunktury w Polsce w 2-im kwartale 2015 r. W raporcie znalazły się rownież prognozy na kwartał następny, a ich częścią byly prognozy dotyczace zatrudnienia i wynagrodzeń.

Zatrudnienie: Przedsiębiorstwa wśród których przeprowadzono ankietę deklarują, że w III kwartale 2015 r. będą zatrudniać w podobnym tempie co kwartał wcześniej. Zwiększenie liczby zatrudnianych pracowników przewidują przede wszystkim pracodawcy z dwóch sektorów: dynamicznie rozwijający się eksporterzy oraz firmy z sektora usług. W związku z sezonowym ożywieniem prac wzrost zatrudnienia przewiduja także firmy budowlane, jednak sa one bardziej ostrożne w prognozowaniu tego wzrostu. Natomiast dalszą redukcję etatów przewiduja firmy z sektora energetycznego jak również sektor publiczny.

Wynagrodzenia: Przewidywana skala podwyżek płac pozostaje na poziomie podobnym do kwartału poprzedniego. Niewiele przedsiębiorstw deklaruje  wzrost płac, a wśród firm planujących poodwyżki ich poziom w większości nie przekracza 5%. Pomimo spadającego bezrobocia na rynku pracy nie widać nacisku ze strony pracowników na podnoszenie wynagrodzeń. Podwyżki planują przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które w najbliższym okresie planują wzrost zatrudnienia. Jednakże w przypadku nowo zatrudnianych pracowników oferowana płaca w nielicznych tylko przypadkach będzie wyższa od wynagrodzenia osób zatrudnionych wcześniej.

 

Źródło: NBP