Program Rodzina 500 plus a brak rąk do pracy

Zaczynają się pojawiać pierwsze analizy na temat wpływu programu Rodzina 500 Plus na gospodarkę. Wielu analityków zaczyna się rownież zastanawiać nad wpływem wprowadzonego przez nowy rząd programu na rynek pracy w Polsce.

Czy  wprowadzenie programu 500 Plus zaczyna mieć wpływ na brak rąk do pracy? Z pewnością nie jest bez znaczenia  fakt, że coraz więcej kobiet decyduje się na rezygnację z pracy i poświęcenie się wychowaniu dzieci.

Niepracujących kobiet jest już w Polsce blisko 820 tysięcy i prawdopodobnie liczba ta będzie rosła ze względu na fakt, że świadczenia z tytułu programu 500 Plus w przypadku posiadania kilku dzieci są niemal równe, a niejednokrotnie przewyższają potencjalne wynagrodzenie. Szacunki wskazują, że liczba kobiet rezygnujących z zatrudnienia może wzrosnąć nawet o kolejne ponad 200 tysięcy.

Brak znacznej ilości potecjalnych pracowników zaczyna  powodować problemy dla pracodawców z obsadzeniem wielu wolnych stanowisk pracy i prawdopodobnie będzie się to pogłębiało w szczególności w odniesieniu do stanowisk pracy, obsadzanych najczęściej przez płeć piękną.

Równocześnie dla samych pracowników brak aktywności zawodowej może w przyszłości wpływać negatywnie w przypadku chęci powrotu  do pracy i spowodować konieczność przekwalifikowania się lub uzupełnienia umiejętności i wykształcenia.

Długotrwałe bezrobocie nie pozostanie również bez wpływu na przyszłe świadczenia emerytalne, co w ogólnym bilansie może przynieść znacznie więcej strat niż korzyści.