Zmiany dotyczące zatrudniania młodych bezrobotnych

Sejm

 

 

 

 

 

 

 

Sejm na posiedzeniu pod koniec września powinien przyjąć przygotowaną przez posłów PO i PSL nowelę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak poinformował wiceminister pracy Jacek Męcina rząd chce jednak zaproponować poprawki do poselskiego projektu.

„W ubiegłym tygodniu rząd przyjął swoje stanowisko do tego projektu na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie uchwalony” – powiedział Męcina podczas prezentacji wyników badań rynku pracy Instytutu Badawczego Randstad.

Projekt zakłada, że pracodawca, który zatrudni na pełnym etacie bezrobotnego, który nie ukończył 30-tego roku życia otrzyma przez okres 12 miesięcy refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie to jednak jest ograniczone pewnymi warunkami. Między innymi pracownik ten będzie musiał być zatrudniony przez kolejne 12 miesięcy, jak również pracodawca nie może zwolnić innego pracownika, aby w jego miejsce przyjać do pracy osobę poniżej 30-tego roku życia.

„Wsłuchiwaliśmy się bardzo uważnie w głos biznesu i na pewno będzie to tak, że okres utrzymania zatrudnienia wyniesie 12 miesięcy, ale będą też drobne korekty. Chcemy wyeliminować możliwość wypierania przez młodych ludzi innych pracowników, stąd zasada, że to dofinansowanie stanowiska pracy będzie możliwe u pracodawcy, który nie zwalnia z przyczyn dotyczących pracodawcy” – mówił wiceminister pracy.

„Po drugie chcielibyśmy ten program wnikliwie monitorować, w pierwszym roku planujemy, że uruchomimy 30 tys. takich ofert pracy dla młodych ludzi” – dodał. Jak powiedział, według planów na cel wsparcia programu zostanie m.in. przeniesiona część środków Funduszu Pracy, która obecnie służy dofinansowaniu staży. Według szacunków na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi z Funduszu Pracy miałoby trafić 3 mld zł.

„Chcemy też wprowadzić pewne regulacje, które będą ułatwiać przedsiębiorcom życie, np. wtedy, gdy młody człowiek odejdzie w trakcie okresu referencyjnego, albo wtedy, gdy z jakiejś przyczyny kwalifikowałby się do zwolnienia. Wtedy będzie możliwość zamieniania jednego kandydata na drugiego (…) lub jeśli nie znajdzie się inny kandydat, pracodawca będzie zwolniony z tego obowiązku” – zapowiedział.

Kiedy projekt nowelizacji ustawy trafił do sejmu na początku czerwca tego roku posłowie oceniali, że może on dać szansę na znalezienie pracy nawet dla około 100 tysięcy młodych bezrobotnych.

Jak ocenia Instytut Badawczy Randstad ok 85% pracodawców badanych przez Instytut popiera zmiany dotyczące zatrudniania młodych bezrobotnych..

[seopilot_build_links count=false orientation=”h”]